Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. lekce SN1

3.lekce

CD 18 – uč. 34
1. Head
2. Nose
3. Eye
4. Mouth
5. Ear
uč. 35
1. Knees 5. Hand
2. Arm 6. Leg
3. Shoulders 7. Toes
4. Foot 8. Feet
CD 20 - píseň:
Refrain: Swing, swing, swing, swing,
Everybody, swing, swing.
Swing, swing, swing, swing,
Everybody, swing, swing.
Take your arms and swing, swing.
Take your head and swing, swing.
Take your shoulders and swing, swing.
Take your knees and swing, swing.
Refrain: Swing, swing............ etc.
Take your hands and swing, swing.
Take your foot and swing, swing.
Take your ears and swing, swing.
Take your nose and swing, swing.
Refrain: Swing, swing............ etc.
uč. 37
1. I can see.
2. I can't see.
3. I can hear.
4. I can't hear.
 
CD 22 - uč. 38
1. Follow
2. Lost
3. Look for
4. Come
5. Forest
6. Eagle
uč. 39 (říkej a ukazuj): 1.thumb finger hand
2. hand foot head
3. arm leg mouth
4. toes foot feet
5. chin thumb arm
6. mouth nose knees
uč. 40
 
1. her look for lost
2. eagle her see
3. lost look for follow
4. come see hear
5. follow forest lost
6. come forest eagle
 
CD 23 - příběh - obrázky mají děti seřazené v malém sešitě na AJ:

Picture 1: Chloe: Adam, Susie, Britney and I are looking for Clive.
Clive, where are you? I can't see you.
All 4 children: Clive, where are you? We can't see you. We can't hear you.
Picture 2: Susie: Clive is lost. Oh dear!
Picture 3: Chloe: Here comes Super-Nature.
Picture 4: Susie: Wow! It's Super-Nature.
Adam: Super-Nature is an eagle.
Picture 5: Chloe: I can see Clive. He's lost in the forest.
Picture 6: Chloe: Clive, follow me.
Clive: Thank you, Super-Nature.
CD 24 - uč. 47 - protiklady (velký - malý, hubený - tlustý, dlouhý - krátký, vysoký - nízký)
1. big - little
2. thin - fat
3. long - short
4. high - flat
uč. 48 - opakování protikladů
1. a big eagle a little eagle a big bird
2. a long fence a short fence a short boy
3. a high shoe a flat shoe a high kite
4. a thin cat a fat cat a fat cow
5. a thin teddy bear a fat teddy bear a little teddy bear
6. a big hole a little hole a big foot
CD 25 - uč. 49 - říkadlo Body Chant (říkám a ukazuji na svém těle)
1. Two clean hands and two fat thumbs,
2. Eight little fingers,
3. Ten little toes.
4. One round head is nod, nod, nodding,
5. Two eyes peeping.
6. One tiny nose.
uč. 50 - opakování slovíček
1. field fence pond
2. goat sheep donkey
3. dog duck cow
4. path pond tree
5. rooster rabbit donkey
6. bench path pond
CD 26 - uč. 51 - opakování částí těla
1. arm 2. hand 3. leg 4. foot
5. feet 6. head 7. shoulders 8. knees
9. toes 10. eye 11. chin 12. ear
13. mouth 14. nose